Donateur worden

Met een bijdrage stelt u het platform in de gelegenheid om de belangen van de inwoners van Schalkhaar te behartigen. Tevens krijgen alle inwoners van Schalkhaar het informatiebulletin, met daarin informatie over wat zich in ons dorp Schalkhaar afspeelt.

Door donateur te worden van het Platform Schalkhaar helpt u mee de activiteiten van het platform te continueren.

U wordt donateur door jaarlijks een bijdrage van minimaal € 15,00 te storten op:

IBAN NL75 RABO 013 6414 591 

U kunt er ook voor kiezen uw bijdrage via automatische incasso te laten afschrijven.

Download en print hiervoor het donatieformulier en stuur dit ingevuld en ondertekend op naar Ganzeboom 101, 7433 GD Schalkhaar.

 

 

 donatieformulier afbeelding