Platform Schalkhaar Enquête

Graag roept Platform Schalkhaar iedereen op die ons dorp een warm hart toedraagt! Er zijn veel verschillende mensen die leuke ideeën hebben binnen het dorp op allerlei verschillende vlakken. Platform Schalkhaar ziet het als een taak om gehoor te geven aan de behoeften van de inwoners van Schalkhaar. Belangrijk is hierbij dat we mensen met goede ideeën weten te verenigen om samen een toekomstbestendig Schalkhaar te kunnen maken voor elkaar en met elkaar.

Als platform willen we peilen hoeveel behoefte er is aan veranderingen in ons dorp. En we zijn ook benieuwd op welke manier onze dorpsbewoners die wijzigingen dan zien. Dat willen we doen door jullie als dorpsbewoners wat te vragen.

** Deel jullie ideeën met ons! **

On-line: Via ons on-line formulier

In de bibliotheek: Vul het papieren formulier in die u kunt vinden in de bibliotheek van Schalkhaar. Dat formulier kunt u vervolgens deponeren in de daar aanwezige Platform Schalkhaar brievenbus.

Wij zullen deze ideeën meenemen in de visie over ons dorp, die we willen aanbieden bij de gemeente. Zo maken we ons dorp leefbaarder en toekomstbestendig voor de komende jaren.

In ons volgende Platform Schalkhaar bulletin, en op deze website, zullen we u laten weten welke initiatieven zullen worden opgenomen in de dorpsvisie.

Sluitingsdatum is 21 april (pasen) 2019.